16/11/1629, 8

16/11/1629, 8

8 De gedeputeerden van Holland verklaren hun advies op de uitwisseling van gevangenen waarom wordt verzocht alsmede op het subsidie voor de stad Stralsund uit te stellen tot de eerstvolgende vergadering van hun principalen .
HHM stemmen hiermee in.