16/11/1629, 4

16/11/1629, 4

4 Ontvangen is een brief van commissaris Cracou d.d. Elseneur 28 oktober. Hij schrijft onder andere dat de schepen van deze landen een tijd lang zonder konvooi of admiraalschappen vanuit Het Vlie naar Elseneur [Helsingør] zijn gekomen en ook zo uit de Sont terugkeren.
HHM zullen schrijven aan de Admiraliteit te Amsterdam en in het Noorderkwartier te handelen conform de order van het land, om de schepen voor ongeluk te behoeden.