20/11/1629, 11

20/11/1629, 11

11 Op het verzoek van Bleyswijck besluiten HHM de Admiraliteit in het Noorderkwartier te schrijven schipper Jan Baccardt uit Nantes te ontslaan onder borgstelling. Zijn schip had vijftig vaten wijn aan boord voor kooplieden uit Delft en Rotterdam. Hij is te Enkhuizen opgebracht omdat hij brieven van Hamburg had om het gevaar van de Duinkerkers te ontlopen.