20/11/1629, 14

20/11/1629, 14

14 Na beraad besluiten HHM de heren van Holland te verzoeken commissaris Jan Wendelsz. 2.700 gld. te verstrekken, namelijk 1.500 gld. voor zijn uitrusting in mindering van zijn gage en 1.200 gld. ter verering van de divan van Algiers en van Tunis. Tevens wordt de heren van Holland verzocht Wynant de Keyser 10.000 gld. voor te schieten van wat hij nog tegoed heeft van het land, om gebruikt te worden ter bevrijding van zijn vrouw en kinderen. De heren van Holland mogen de bedragen in rekening brengen bij de Generaliteit op hun ordinaris en extraordinaris consenten.