22/11/1629, 7

22/11/1629, 7

7 Ter vergadering verschenen zijn de gedeputeerden van de stad Hoorn met een brief van de burgemeesters en bestuurders van Hoorn d.d. 19 nov. en een brief van de Bewindhebbers van de WIC ter Kamer van het Noorderkwartier in Hoorn. Ze verzoeken Jacob Jansz. Duynkercker toe te voegen aan de commissie van Jan Wendelsz., die als commissaris naar Barbarije [Marokko] gaat ter bevrijding van gevangenen uit de Republiek. Met raad en daad kan hij de bevrijding bevorderen.
HHM stellen een besluit uit.