24/11/1629, 2

24/11/1629, 2

2 Ontvangen is een brief van de voormalige consul in Tunis, Lambertus Verhaer, d.d. Livorno 22 okt. met zijn journaal van 5 aug. tot en met 18 oktober.
HHM nemen geen besluit.