24/11/1629, 4

24/11/1629, 4

4 HHM besluiten het verzoek van kapitein Cornelis van Oijen om traktement te ontvangen voor de tijd tussen het verlies van zijn schip en de indiensttreding op een ander schip, naar de Admiraliteit te Amsterdam te sturen voor advies.