24/11/1629, 8

24/11/1629, 8

8 De weduwe van scheepskapitein Anthonis Segers van Wassenhoven verzoekt om vergoeding van 210 gld. voor een door haar man op zijn kosten naar La Rochelle meegenomen en aldaar verongelukte sloep. Tevens verzoekt ze gerechtigheid te ontvangen voor de 3.693 gld. 19 st., verkregen uit door haar man op zee veroverde onvrije suiker die in Rotterdam is opgebracht.
HHM besluiten de verzoeken aan de Admiraliteit te Rotterdam te sturen om een beslissing te nemen.