24/11/1629, 18

24/11/1629, 18

18 Gelezen is het verzoek van schipper Willem Dirxsz. c.s. die het regiment van overste Rosecrantz van de Sont naar de Republiek hebben overgebracht. Ze beklagen zich erover dat ontvanger-generaal Doublet de hun verleende ordonnanties voor vracht niet betaald heeft. Volgens Doublet is hem dit door de RvS verboden omdat overste Rosecrantz beweert dat de supplianten in Denemarken zullen worden betaald.
HHM besluiten desniettemin dat de ontvanger-generaal moet betalen uit het restant van het door de WIC op rente verschafte geld.