27/11/1629, 7

27/11/1629, 7

7 Gelezen is de remonstrantie van Willem Brasser, agent van Friedrich, hertog van Sleeswijk-Holstein, krachtens de op 29 sept. bij HHM ingediende geloofsbrieven. Hij wenst HHM geluk met de overwinningen en voorspoed van de Republiek en biedt de vriendschap van de hertog aan.
HHM verklaren het aanbod aan te nemen.