29/11/1629, 1

29/11/1629, 1

1 Gelezen is de remonstrantie van de volmachten van het kerspel Blijham, ondersteund door een brief van de burgemeesters en raad van de stad Groningen d.d. Groningen 22 oktober. Ze verzoeken om vergoeding van de door de vijand in 1624 toegebrachte schade ondanks de vrijgeleide van Isabella of om toestemming tot het nemen van represailles op de vijand, overeenkomstig wat het graafschap Zutphen en de andere gebieden die ook onder vrijgeleide staan, is toegezegd in verband met de inval op de Veluwe.
HHM geven de remonstrantie aan de RvS voor advies.