30/11/1629, 10

30/11/1629, 10

10 De Admiraliteit in het Noorderkwartier verzoekt in haar op 21 nov. ingediende remonstrantie om betaling van de haar op de provincies gegeven assignaties ter voldoening van de voor 1627 gemaakte schulden. Ten tweede verzoekt de Admiraliteit een besluit te nemen op de casuspositie betreffende het in beslag nemen van de in Duinkerke door neutralen gekochte schepen. Ten derde verzoekt ze de matrozen die uitgevaren zijn op de door haar uitgerede schepen onder de vlag van admiraal L'Hermite hun buitgeld te laten ontvangen van de Admiraliteit te Amsterdam uit de opbrengst van de door de vloot van L'Hermite veroverde schepen die allemaal naar Amsterdam zijn gestuurd. Ten vierde vraagt de Admiraliteit in het Noorderkwartier maatregelen te nemen ter voorkoming van elke belemmering op het gebied van jurisdictie over de matrozen in dienst van deze Admiraliteit. Vervolgens besluiten de heren van Alkmaar alle matrozen die de geweldige provoost van de Admiraliteit in het Noorderkwartier gevangen heeft genomen, te vervolgen. Ten vijfde verzoekt de Admiraliteit in het Noorderkwartier haar te machtigen in Kampen een kantoor van konvooien en licenten op te richten. Ten zesde verzoekt ze de RvS te gelasten het transportgeld van de schepen die soldaten op de IJssel vervoerd hebben, te betalen.
HHM besluiten de gedeputeerden van de diverse provincies aan te sporen zich ervoor in te zetten dat de assignaties op hun provincies betaald worden. Ten tweede wordt de gedeputeerden verzocht de adviezen van de Admiraliteiten over de casuspositie te onderzoeken en er verslag van te doen. Over het derde punt besluiten HHM nogmaals de Admiraliteit te Amsterdam ernstig aan te schrijven de matrozen op de door de Admiraliteit in het Noorderkwartier uitgerede schepen voor de vloot van L'Hermite hun buitgeld te betalen, net als zij heeft gedaan aan de matrozen van haar repartitie die op dezelfde vloot zijn uitgevaren. Over het vierde punt moet de griffier met de gedeputeerden van Alkmaar praten en er verslag van doen. De gedeputeerden van Overijssel beloven met hun principalen over het vijfde punt te spreken. HHM besluiten op het zesde punt het advies van de RvS in te winnen.