30/11/1629, 11

30/11/1629, 11

11 Gehoord is het rapport van de gedeputeerden Brunixs, Schotte en Thuil de Zerooskercke die volgens opdracht een kohier van verponding hebben opgesteld over alle gorzen, grienden, visgebieden en alle andere dergelijke onroerende goederen in de onder HHM vallende gebieden in Vlaanderen. Ook overhandigen zij een kaart van deze gebieden en de declaratie van de tijdens de bijeenkomsten gemaakte kosten.
HHM schorten een besluit over de hoofdzaak op en gelasten de kaart in de kamer van HHM op te hangen. Op de declaratie zal ordonnantie gedepĂȘcheerd worden van 1.565 gld. 15 st.