30/11/1629, 14

30/11/1629, 14

14 Bruininxs, Schotte en Thuil de Zerooskercke, die uit Vlaanderen zijn teruggekomen, rapporteren dat zij overeenkomstig de resolutie van HHM d.d. 13 feb. bij het opstellen van het kohier van de verponding aldaar gelet hebben op het op 12 sept. 1628 bij HHM ingediende verzoek van de ingelanden van de bij Terneuzen gelegen Zevenaarpolder, Goesschepolder en Vlooswijkpolder, evenals op de op dit verzoek gegeven adviezen van de RvS d.d. 8 okt. 1628 en 8 februari.
Overeenkomstig deze adviezen en het advies van bovengenoemde gedeputeerden kennen HHM de supplianten voor het nieuwe land dat zij voor het eerst zullen indijken, toe: vrijstelling van belasting op hoornvee en bezaaide gemeten en ontheffing van tienden voor de tijd van veertien jaar vanaf het moment dat het indijken voltooid is. HHM wijzen de gevraagde ontheffing van de algemene belastingen af.