01/12/1629, 6

01/12/1629, 6

6 Geresumeerd is de resolutie van HHM d.d. 24 nov. over het verzoek van Jacob Jansz. Duynkercker die verzocht heeft als assistent van commissaris Jan Wendelsz. naar Algiers en Tunis te mogen gaan ter bevrijding van gevangenen van de Republiek aldaar.
HHM besluiten dat de suppliant in het gevolg van de commissaris mag meegaan om gebruikt te worden bij de vrijmaking van de gevangenen in zo'n kwaliteit als de commissaris goeddunkt.