01/12/1629, 9

01/12/1629, 9

9 De kerkmeesters van de kerk van Groede verzoeken HHM de landen die bij de kerk horen, na het aflopen van het octrooi van achttien jaar waarbij ze voor 1 gld. per gemet verpacht zijn aan Pieter de Hyniosa, in het openbaar aan de hoogste bieder te verpachten door commissarissen van het Vrije van Sluis ten behoeve van de genoemde kerk en het onderhoud van predikanten.
HHM besluiten het advies van de RvS in te winnen.