01/12/1629, 24

01/12/1629, 24

24 Gelezen zijn de retroacta over het invoeren van de verponding in Brabant en het Land van Cuijk. De commissie over deze zaak wordt geschorst.