03/12/1629, 7

03/12/1629, 7

7 Gelezen is het advies van de RvS d.d. 1 dec. over het verzoek van Aert Cornelisz., bode van Dordrecht naar Nijmegen, die in Breda gevangenzit.
Overeenkomstig het advies besluiten HHM de commandant te Geertruidenberg te gelasten de gouverneur van Breda te schrijven de bode vrij te laten, onder bedreiging van maatregelen die de handel hinderen. Wordt hij niet vrijgelaten, dan zullen HHM gelasten de bode van Venlo naar Nijmegen gevangen te nemen om zo de vijand tot rede te brengen.