07/12/1629, 15

07/12/1629, 15

15 In de vergadering verschenen zijn de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteit in Zeeland . HHM delen mede dat zij op aanschrijven van deze Admiraliteit bij het bekendmaken van de licenten paspoorten voor allerlei waren hebben laten afgeven met uitzondering van graan en het daarvan gemalen meel. Genoemde Admiraliteit heeft echter de houtwaren, die bij haar kantoor te Amsterdam waren aangegeven, te Lillo laten aanhouden.
HHM stellen een besluit uit tot morgen.