09/12/1629, 1

09/12/1629, 1

1 Gelezen is het antwoord van de RvS d.d. 8 dec. op de resolutie van HHM d.d. 6 dec. over het plan soldaten in het Land van Kleef, Berg en Mark in te kwartieren. De RvS prijst de zorg van HHM betreffende ordeverstoringen en excessen waar zij bang voor zijn en die zij met een nauwgezette order willen tegengaan. Z.Exc. en de RvS maken echter bezwaar tegen het feit dit zo openlijk uit naam van HHM te willen uitvoeren. Zo willen HHM officieren aanstellen om het geld te innen waarmee de soldaten betaald worden en waarvoor de officieren aan HHM rekenplichtig zijn. Daarmee geven HHM alle neutrale buren een reden om zich over hen te beklagen en halen HHM zich de vijandschap van de keizer op de hals. Als de zaak meer in het geheim uitgevoerd wordt, kan altijd een achterdeur opengehouden worden ter ontlasting van HHM.
De RvS adviseert HHM om enkelen uit hun midden af te vaardigen om met Z.Exc. te overleggen over de wijze waarop de inkwartiering zo geheim mogelijk geregeld kan worden met zo min mogelijk excessen en lasten voor de neutrale buren.
HHM besluiten de behandeling van deze inkwartiering geheel aan Z.Exc. en de RvS over te laten zonder ruggespraak, mits het zo geheim en zo snel mogelijk geregeld wordt met zo veel mogelijk nut voor het land en zo min mogelijk benadeling van de bewoners van de genoemde gebieden.