09/12/1629, 3

09/12/1629, 3

3 Gelezen is een brief van vice-admiraal Quast d.d. Dover 20 nov. aan boord van Den Hollantschen Thuyn aan equipagemeester Jan Symonsz. Blauhulck. In de brief staat dat Quast bij Duins [Downs] aan land is geweest en dat de zinkschepen nog niet los waren van de schepen die ze daar gebracht hadden.
HHM besluiten Raep, gecommitteerde raad van de Admiraliteit in het Noorderkwartier, en Blauhulck op te dragen te bevorderen dat de zinkschepen losgemaakt mogen worden. Verder moeten ze na overleg met Z.Exc. regelen dat de zinkschepen van Duins naar het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] voor Duinkerke gebracht worden en aldaar gezonken worden.