09/12/1629, 8

09/12/1629, 8

8 De Admiraliteit in Zeeland schrijft in haar brief d.d. Zeeland 3 dec. dat te Lillo met een speciale akte van consent van HHM d.d. 30 okt. een partij tufsteen is aangekomen om naar Antwerpen vervoerd te worden. De Admiraliteit vraagt zich af of deze tufsteen of tras naar vijandelijk gebied vervoerd moet worden aangezien de vijand daar profijt van heeft.
HHM besluiten de Admiraliteit te bedanken voor haar goede zorgen voor het algemeen belang maar verzoeken niettemin de concessie van HHM te respecteren en dus de tras te laten passeren. In het vervolg zal op de uitvoer van tras of tufsteen en van Noords hout worden gelet.