10/12/1629, 8

10/12/1629, 8

8 De hoogbaljuw, burgemeester en schepenen van het Vrije van Sluis verzoeken gecommitteerd te worden om de verponding te ontvangen die HHM van plan zijn te heffen op de gebieden in Vlaanderen die onder de jurisdictie van de Republiek vallen.
Het verzoek gaat naar de RvS voor onderzoek en advies over hoe deze verponding het beste kan geschieden.