13/12/1629, 8

13/12/1629, 8

8 Jan Wendelsz. verzoekt om restitutie van de goederen en koopwaar ter waarde van ongeveer 8.000 gld. die hij in het schip van kapitein Cleuter heeft ingescheept en die er door de Admiraliteit te Amsterdam zijn uitgehaald.
HHM stellen een besluit uit totdat men het rapport heeft ontvangen over de door de Admiraliteit in het Noorderkwartier uit te voeren visitatie van dit schip alsmede van het door de Admiraliteit te Rotterdam uitgeruste jacht die samen onder leiding van Cleuter naar Tunis en Algiers zouden gaan.