13/12/1629, 29

13/12/1629, 29

29 Commissaris Cracou meldt in zijn brief d.d. Elseneur [Helsingør] 18 nov. onder andere dat de gezanten van Danzig [Gdansk] in november hebben onderhandeld met de gecommitteerden van Zweden en dat zij met de koning van Zweden overeen zijn gekomen dat hij te Danzig drie procent tol mag heffen.
HHM besluiten Lochteren, Bas, De Moor, Rode, Veldriel, Ter Cuilen en Clant op te dragen om te onderzoeken of de koning van Zweden deze tol van de inwoners van de Republiek mag heffen en om verslag te doen van hun onderzoek.