14/12/1629, 1

14/12/1629, 1

1 Roeloff van Braeckel, schout van Schoonrewoerd, verzoekt betaling van zijn traktement als sergeant-majoor vanwege het bevel over de schansen en de wachten aan de Diefdijk.
HHM besluiten het advies van de RvS in te winnen.