14/12/1629, 7

14/12/1629, 7

7 Op het verzoek van de burgemeesters, schepenen en inwoners van Helmond in de Meierij van 's-Hertogenbosch om bevestiging van hun privileges, besluiten HHM het advies van de RvS in te winnen.