14/12/1629, 9

14/12/1629, 9

9 Gelezen is de door agent Aisma ingediende memorie ter verkrijging van een resolutie van HHM over het door de gezant van Stralsund gedane verzoek om het krediet van het land ten bedrage van 100.000 rijksdaalder voor deze stad aan te wenden.
De heren van Holland verklaren er nog niet bereid toe te zijn.