15/12/1629, 12

15/12/1629, 12

12 Gelezen is het verzoek van Bartel Jansz. uit Tilburg en Gerridt Joosten Brock uit Bergen op Zoom, alsmede nog drie andere voerlieden met vijf karren en paarden die opgebracht zijn door enkele ruiters op verdenking van het met hun lading willen ontduiken van de licenten.
HHM besluiten het verzoek aan de gouverneur van Bergen op Zoom te sturen met de last de supplianten en de voerlieden met hun karren, paarden en lading uit hun gevangenschap te ontslaan onder borgstelling. De gouverneur moet hen binnen drie dagen na het ontvangen van de brief van HHM voor de krijgsraad aldaar brengen en recht doen zonder het contract van de beloofde 250 gld. in acht te nemen waarover in het verzoek gesproken wordt. Worden de supplianten c.s. niet binnen de genoemde tijd voor de rechter voorgeleid, dan zullen ze voor de RvS moeten verschijnen, tenzij goede redenen worden aangevoerd waarom het eerstgenoemde niet mogelijk is.