18/12/1629, 11

18/12/1629, 11

11 Gelezen is het verzoek van Cornelis Witsen, hoofdconsul van Aleppo, Cyprus en Palestina.
Op grond van de daarin vermelde redenen gelasten HHM Abraham Aertsens, door de suppliant in 1626 aangesteld tot vice-consul in Palestina, de consulaatsrechten van de door een Engels schip naar Palestina gebrachte Nederlandse goederen te betalen. Mocht hij redenen hebben dit niet te doen, dan moet hij dit binnen zes dagen na de aanzegging HHM te kennen geven.