18/12/1629, 25

18/12/1629, 25

25 HHM besluiten de datum van de op 12 nov. aan die van Aken [Aachen] ten gunste van de religieuze verwanten geschreven goedgekeurde brief te veranderen in die van vandaag. Men zal de brief beschouwen alsof hij vandaag is verstuurd.