18/12/1629, 4

18/12/1629, 4

4 De regenten van het weeshuis in Delft, die een aantal kinderen uit Breda in 1624 hebben aangenomen, verzoeken betaling van de obligatie van 1.000 gld. met de vervallen rente die de weeskinderen toekomt terzake van hetzelfde bedrag dat gedurende de belegering van Breda aan het garnizoen en aan anderen is verstrekt.
HHM besluiten het verzoek aan de RvS te geven om te beslissen.