19/12/1629, 10

19/12/1629, 10

10 Gelezen is het advies van de RvS d.d. 3 dec. over het vanwege de Admiraliteit in het Noorderkwartier op 30 nov. bij HHM ingediende verzoek om betaling van de transportgelden van de schepen die de IJssel stroomopwaarts en -afwaarts zijn gevaren.
Overeenkomstig het advies besluiten HHM dat de Admiraliteit altijd al verplicht is geweest deze vrachten te betalen en dat dit dus zo blijft.