22/12/1629, 2

22/12/1629, 2

2 Op het verzoek van Jan Wendelsz., gecommitteerd om naar Algiers en Tunis te gaan, besluiten HHM de Admiraliteit te Amsterdam te schrijven de goederen die men uit het schip van kapitein Cleuter heeft gelicht en op een ingediende lijst gezet, aan de suppliant of een door hem gemachtigde terug te geven. Over de goederen die niet op deze lijst staan, mag men beschikken volgens de regels van het land, zonder daarbij de eerdergenoemde goederen op te houden. De reis van de suppliant mag niet worden vertraagd omdat het land daarvan nadeel zou ondervinden.