24/12/1629, 9

24/12/1629, 9

9 De kapiteins-ter-zee die ter repartitie van de Admiraliteit te Amsterdam staan en onder admiraal Haultein gediend hebben bij La Rochelle, verzoeken hetzelfde kostgeld te krijgen als de kapiteins van de Admiraliteit te Rotterdam hebben ontvangen, namelijk voor iedere bootsgezel die door de koning van Frankrijk op hun schepen is gezet, 7 1/2 st., voor elke soldaat 8 st. en voor elke edelman of persoon van aanzienlijke stand 20 st.
Alvorens te besluiten, zullen HHM het advies van de Admiraliteit te Amsterdam inwinnen.