27/12/1629, 1

27/12/1629, 1

1 Uit naam van Jan Wendelsz. wordt verzocht hem een kopie te geven van de met Algiers en Tunis gesloten traktaten. Ten tweede wordt verzocht in plaats van het negende en tiende artikel van zijn instructie te stellen dat alle schepen die naar Spanje gaan en van Spanje komen en commissie van de prins van Oranje hebben, vrij van tol moeten zijn, ondanks het feit dat deze schepen zich indirect met commissie of passen van die van Hamburg en andere vorsten in Spanje behelpen.
HHM besluiten over het eerste punt Jan Wendelsz. een kopie van de traktaten en van de tussen de heer van Constantinopel en de Republiek in 1612 gesloten overeenkomst te geven. Over het tweede punt wordt besloten dat Jan Wendelsz. het negende en tiende artikel zo mag regelen dat de Republiek er de meeste baat bij heeft.