27/12/1629, 2

27/12/1629, 2

2 Gelezen is het verzoek van Wijnant de Keyser en de daarin in navolging van de resolutie van HHM d.d. 18 dec. vermelde specificatie van de goederen die hij wil uitvoeren naar Algiers en Tunis met de schepen van commissaris Jan Wendelsz.. HHM stemmen in met de volgende uitvoer: 640 pond tabak, 124 stuks katoenen lijnwaad, twee kisten met steviger lijnwaad ter waarde van 2.000 gld., wat porselein ter waarde van 200 gld., mits de reis van Jan Wendelsz. hierdoor niet wordt opgehouden en konvooi wordt betaald. HHM kunnen op dit moment niet ingaan op het verzoek van de suppliant om Jan Wendelsz. te gelasten die van Algiers speciaal te verzoeken om schadevergoeding voor de Keyser aangedane tuchtiging.