27/12/1629, 7

27/12/1629, 7

7 Na beraad over het al dan niet schrijven aan de kanselier en de raden van het Hof van Gelderland of aan anderen die geschreven behoren te worden, om maatregelen te nemen in verband met het bevriezen van de IJssel en de Waal, besluiten HHM het hierover gesloten akkoord na te zien.