28/12/1629, 12

28/12/1629, 12

12 Geresumeerd is de op 28 nov. 1624 genomen resolutie over het openbreken van het ijs in de IJssel en de van jaar tot jaar daarvoor gemaakte kosten.
HHM besluiten de resolutie aan de RvS te geven om te onderzoeken of door de verovering van Wezel het openbreken van het ijs nodig is. Tevens moet de RvS melden of het Kwartier van de Veluwe de tweemaal 1.500 gld. voor het onderhoud van de hoofdwacht en voor het leveren van brandhout en licht voor de hoofdwacht het land in rekening heeft gebracht en of het Kwartier van de Veluwe loon van matrozen ter besturing van de ponten ten laste van het land heeft gebracht als er 's winters geen ijs in de IJssel lag.