28/12/1629, 13

28/12/1629, 13

13 Geresumeerd is de resolutie van HHM d.d. 12 dec. 1626 over het openbreken van het ijs tussen IJsseloord en Schenkenschans ['s-Gravenwaard] en vandaar tot Gorinchem, en de kosten die daarvoor zijn gemaakt.
HHM besluiten dat de RvS zal onderzoeken of de in de resolutie genoemde materialen waarvoor geld is betaald, ooit zijn gekocht. Ten tweede moet de RvS nagaan of de materialen, als ze gekocht zijn geweest, goed bewaard zijn geweest en nu inderdaad vermist worden. Ten derde moet onderzocht worden of er ooit ijs is opengebroken en zo ja, tot hoever. Ten vierde moet worden nagegaan of de ambtlieden ondanks het feit dat het zachte winters zijn geweest, toch de jaarlijkse traktementen hebben ontvangen ten laste van het land. Als vijfde moet de RvS onderzoeken of het openbreken van het ijs in de Rijn van IJsseloord tot Schenkenschans en vandaar tot Gorinchem door de verovering van Wezel en 's- Hertogenbosch helemaal of ten dele kan vervallen om het land kosten te besparen.