02/01/1630, 7

02/01/1630, 7

71 Jan Wendels, die per schip zal vertrekken naar Algiers en Tunis, wordt toegestaan de voormalige secretaris van wijlen agent Coij, Josias Mareschal, in zijn gevolg mee te nemen. Laatstgenoemde zal naar Wendels eigen goeddunken worden ingeschakeld. Mareschal zal bij terugkomst een passende beloning ontvangen.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 55.