03/01/1630, 6

03/01/1630, 6

6 Kapitein Johan Hessels, lasthebber van graaf Willem van Nassau, verzoekt ten eerste om een gehele maand soldij voor de ingekwartierde troepen in het Land van Kleef, Mark en Berg; ten tweede om het aannemen van een regiment onderdanen met vuurroers in genoemde landen ter inning van de omslagen; ten derde om de graaf twee drielingen uit Rees van elk twaalf pond ijzer te zenden, met een half kanon uit Wezel en een vuurwerker met een mortier; ten vierde om de graaf toestemming te verlenen de ruiterij van de garnizoenen in Nijmegen, Arnhem, Deventer, Zutphen en Emmerik [Emmerich] bijeen te roepen en om de gouverneurs en commandanten van genoemde plaatsen op te dragen de graaf enkele vuurroers ter beschikking te stellen, om deze zo nodig bij een aanval in te zetten.
Het rekest gaat naar de RvS om, na overleg met Z.Exc. hierover, te adviseren.