04/01/1630, 10

04/01/1630, 10

10 In een brief, geschreven door de Admiraliteit te Amsterdam op 3 jan., wordt meegedeeld dat de voormalige consul in Tunis, Lambert Verhaer, in Keulen is gearriveerd. De Admiraliteit geeft HHM in overweging commissaris Jan Wendels, die op het punt staat af te reizen naar Tunis en Algiers, op te houden totdat Verhaer in de Republiek is gearriveerd, zodat hij kennis kan nemen van Jan Wendels' opdracht en instructie.
HHM besluiten dat Jan Wendels in afwachting van een gunstige wind in het Goereese Gat moet blijven liggen.