04/01/1630, 11

04/01/1630, 11

11 Symon van der Meyde, generaalmeester van de Munt, dient zijn declaratie over de periode 16 sept. 1628 tot 31 dec. 1629 in.
De declaratie gaat voor onderzoek naar thesaurier-generaal Van Goch. Die moet erop letten dat conform de resolutie van 16 sept. 1628 Van der Meyde slechts die posten declareert, waarvan hij schriftelijk kan bewijzen dat hij in opdracht van HHM handelde.