04/01/1630, 12

04/01/1630, 12

12 Gelezen worden een uiteenzetting van de Generaals van de Munt , alsmede een plakkaatontwerp om de kruisdaalder en verschillende dukaten tot incourante munten te verklaren.
De provincies Holland, Zeeland en Groningen vragen en krijgen een kopie.