04/01/1630, 13

04/01/1630, 13

13 Leendert Pieters Ruckeveen, woonachtig te Segwaert, een van de crediteurs van de administrator van Maagdenburg, verzoekt om betaling.
Dit verzoek wordt voorgelegd aan de gedeputeerden van de provincies die het minst hebben meebetaald aan de subsidies voor Denemarken, om het verschil met de meest betalende gelijk te trekken.