04/01/1630, 14

04/01/1630, 14

14 Arnhem en andere gedeputeerden wordt verzocht nogmaals de moeite te nemen het verhaal te horen van de Engelsman Thomas Proctor, die heeft aangeboden om hier te lande door wind aangedreven watermolens te maken. Deze kunnen tegen geringe kosten in korte tijd grote meren of stilstaande, besloten wateren leegmalen en land ontwateren.
Na het aanhoren van het verhaal wordt over het octrooi besloten.