04/01/1630, 15

04/01/1630, 15

15 Abraham Wouters van Loevestein beklaagt zich erover dat de RvS hem in plaats van 2, 1 gld. hebben gegeven voor het opsluiten en vrijlaten van remonstrantse predikanten op Loevestein.
Wouters zal zich echter met het bedrag tevreden moeten stellen.