04/01/1630, 16

04/01/1630, 16

16 Rantwyck rapporteert dat ambassadeur Vane door twee personen uit zijn gevolg het op 2 januari overhandigde antwoord op zijn propositie heeft laten teruggeven.
Rantwyck zal de moeite nemen om het antwoord onder couvert aan de ambassadeur retour te zenden.