04/01/1630, 17

04/01/1630, 17

17 De gedeputeerden van Holland hebben HHM doen weten dat de schout van Roosendaal in 's- Gravenhage wacht op een antwoord op de brieven die Merquette op 29 dec. 1629 uit Brussel aan Gerrardt van Berckel heeft geschreven. Deze zijn HHM gisteren onder de aandacht gebracht.
De griffier van HHM zal de schout aanzeggen de heer van Merquette te rapporteren dat Berckel op gepaste wijze kennis heeft gegeven van zijn brief. De kwestie waarover hij schrijft zal in beraad worden gehouden om daarover de eerstvolgende gelegenheid te besluiten.